آموزش کرافتینگ، ساخت وسایل مکانیزم

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل مکانیزم
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
۱ Pressure Plate Wooden Planks or Stone craft_pressureplates دکمه فشاری
۲ Trapdoor Wooden Planks craft_trapdoor تله چوبی
۳ Fence Gate Wooden Planks & Sticks craft_fencegate دروازه چوبی
۴ Button Stone or Wooden Planks craft_button دکمه دیواری
۵ Lever Stick & Cobblestone craft_lever دکمه اهرمی
۶ Redstone Repeater Stone & Redstone & Red Torch craft_repeater انتقال دهنده و تکرار کننده
۷ Redstone Torch Redstone & Stick craft_redstonetorch مشعل رد استون
۸ Jukebox Wooden Planks & Diamond craft_jukebox_new پخش کننده آهنگ
۹ Dispenser Cobblestone & Bow & Redstone craft_dispenser پرتاب کننده
۱۰ Piston Wooden Planks & Iron Ingot & Other craft_piston

هل دادن بلوک ها

۱۱ Sticky Piston Piston & Smileball craft_stickypiston پیستون چسبنده
۱۲ Minecart Iron Ingots craft_minecart حرکت بر روی ریل
۱۳ Powered Minecart Minecart & Furnace craft_poweredminecart واگن دارای کوره
۱۴ Storage Minecart Minecart & Chest  craft_storageminecart واگن دارای صندوقچه
۱۵ Rail Iron Ingots & Stick craft_tracks ریل
۱۶ Powered Rail Gold Ingots & Stick & Redstone craft_poweredrail ریل قدرت
۱۷ Detector Rail Iron Ingots & Plate & Redstone craft_detectorrail ریل کم کننده سرعت
۱۸ Activator Rail Iron Ingots & Redstone Torch & Sticks craft_activatorrail ریل فعال کننده TNT
۱۹ Redstone Lamp Glowstone Block & Redstone 0craft_redstonelamp لامپ رد استونی
۲۰ Tripwire Hook Iron Ingots & Stick & Redstone Torch  craft_tripwirehook قلاب
۲۱ Daylight Sensor Glass & Quartz & Wooden Slabs  craft_daylightsensor سنسور روشنایی روز
۲۲ Dropper Cobblestone & Redstone craft_dropper انداختن وسایل
۲۳ Hopper Iron Ingots & Chset craft_hopper قیف
۲۴ Minecart With Hopper  Hopper & Minecart  craft_minecartwithhopper واگن دارای قیف
۲۵ Minecart With TNT Minecart & TNT craft_minecartwithtnt واگن دارای TNT
۲۶ Redstone Comparator Redstone Torch & Stone & Quartz craft_redstonecomparator تقسیم کننده
۲۷ Trapped Chest Chest & Tripwire Hook craft_trappedchest صندوق تله دار 
۲۸ Weighted Pressure Plates Iron Ingots or Gold Ingots craft_weightedpressureplates دکمه فشاری قوی
۲۹ Iron Trapdoor Iron Ingots craft_irontrapdoor تله آهنی