آموزش کرافتینگ، ساخت وسایل مکانیزم

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل مکانیزم
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
1 Pressure Plate Wooden Planks or Stone craft_pressureplates دکمه فشاری
2 Trapdoor Wooden Planks craft_trapdoor تله چوبی
3 Fence Gate Wooden Planks & Sticks craft_fencegate دروازه چوبی
4 Button Stone or Wooden Planks craft_button دکمه دیواری
5 Lever Stick & Cobblestone craft_lever دکمه اهرمی
6 Redstone Repeater Stone & Redstone & Red Torch craft_repeater انتقال دهنده و تکرار کننده
7 Redstone Torch Redstone & Stick craft_redstonetorch مشعل رد استون
8 Jukebox Wooden Planks & Diamond craft_jukebox_new پخش کننده آهنگ
9 Dispenser Cobblestone & Bow & Redstone craft_dispenser پرتاب کننده
10 Piston Wooden Planks & Iron Ingot & Other craft_piston

هل دادن بلوک ها

11 Sticky Piston Piston & Smileball craft_stickypiston پیستون چسبنده
12 Minecart Iron Ingots craft_minecart حرکت بر روی ریل
13 Powered Minecart Minecart & Furnace craft_poweredminecart واگن دارای کوره
14 Storage Minecart Minecart & Chest  craft_storageminecart واگن دارای صندوقچه
15 Rail Iron Ingots & Stick craft_tracks ریل
16 Powered Rail Gold Ingots & Stick & Redstone craft_poweredrail ریل قدرت
17 Detector Rail Iron Ingots & Plate & Redstone craft_detectorrail ریل کم کننده سرعت
18 Activator Rail Iron Ingots & Redstone Torch & Sticks craft_activatorrail ریل فعال کننده TNT
19 Redstone Lamp Glowstone Block & Redstone 0craft_redstonelamp لامپ رد استونی
20 Tripwire Hook Iron Ingots & Stick & Redstone Torch  craft_tripwirehook قلاب
21 Daylight Sensor Glass & Quartz & Wooden Slabs  craft_daylightsensor سنسور روشنایی روز
22 Dropper Cobblestone & Redstone craft_dropper انداختن وسایل
23 Hopper Iron Ingots & Chset craft_hopper قیف
24 Minecart With Hopper  Hopper & Minecart  craft_minecartwithhopper واگن دارای قیف
25 Minecart With TNT Minecart & TNT craft_minecartwithtnt واگن دارای TNT
26 Redstone Comparator Redstone Torch & Stone & Quartz craft_redstonecomparator تقسیم کننده
27 Trapped Chest Chest & Tripwire Hook craft_trappedchest صندوق تله دار 
28 Weighted Pressure Plates Iron Ingots or Gold Ingots craft_weightedpressureplates دکمه فشاری قوی
29 Iron Trapdoor Iron Ingots craft_irontrapdoor تله آهنی