آموزش کرافتینگ، ساخت ابزار آلات

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت ابزار آلات شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات ۱ Pickaxes Sticks & Other برای کندن زمین و سنگ ها ۲ Axes Sticks & Other برای کندن تنه ی درختان ۳ Shovels Sticks & Other برای کندن خاک و شن ۴ Hoes Sticks & Other برای شخم زدن خاک ۵ Fishing Rod Sticks & String برای ماهیگیری ۶ Flint & Steel Iron Ingot & Flint فندک ۷ Compass Iron Ingots & Redstone قطب نما ۸ Clock Gold Ingots & Redstone ساعت ۹ Bucket Iron Ingots سطل ۱۰…ادامه مطلب