آموزش کرافتینگ، ساخت ابزارات دفاعی

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل دفاعی شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات 1 Helmet Iron Ingots & Other کلاه خود (1.5 دفاع) 2 Chestplate Iron Ingots & Other زره (4 دفاع) 3 Leggings Iron Ingots & Other شلوار (3 دفاع) 4 Boots Iron Ingots & Other کفش (1.5 دفاع) 5 Sword Sticks & Other شمشیر 6 Bow Sticks & String کمان 7 Arrow Flint & Sticks & Feather تیر کمان 8 Horse Armour Wool & Other زره اسب