آموزش کرافتینگ، ساخت ابزارات دفاعی

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل دفاعی شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات ۱ Helmet Iron Ingots & Other کلاه خود (۱.۵ دفاع) ۲ Chestplate Iron Ingots & Other زره (۴ دفاع) ۳ Leggings Iron Ingots & Other شلوار (۳ دفاع) ۴ Boots Iron Ingots & Other کفش (۱.۵ دفاع) ۵ Sword Sticks & Other شمشیر ۶ Bow Sticks & String کمان ۷ Arrow Flint & Sticks & Feather تیر کمان ۸ Horse Armour Wool & Other زره اسب