آموزش کرافتینگ، ساخت ابزارات دفاعی

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل دفاعی
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
1 Helmet Iron Ingots & Other craft_helmet کلاه خود (1.5 دفاع)
2 Chestplate Iron Ingots & Other craft_chestplate زره (4 دفاع)
3 Leggings Iron Ingots & Other craft_leggings شلوار (3 دفاع)
4 Boots Iron Ingots & Other craft_boots کفش (1.5 دفاع)
5 Sword Sticks & Other craft_sword شمشیر
6 Bow Sticks & String craft_bow کمان
7 Arrow Flint & Sticks & Feather craft_arrow تیر کمان
8 Horse Armour Wool & Other craft_horsearmour زره اسب