آموزش کرافتینگ، ساخت ابزارات دفاعی

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل دفاعی
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
۱ Helmet Iron Ingots & Other craft_helmet کلاه خود (۱.۵ دفاع)
۲ Chestplate Iron Ingots & Other craft_chestplate زره (۴ دفاع)
۳ Leggings Iron Ingots & Other craft_leggings شلوار (۳ دفاع)
۴ Boots Iron Ingots & Other craft_boots کفش (۱.۵ دفاع)
۵ Sword Sticks & Other craft_sword شمشیر
۶ Bow Sticks & String craft_bow کمان
۷ Arrow Flint & Sticks & Feather craft_arrow تیر کمان
۸ Horse Armour Wool & Other craft_horsearmour زره اسب