آموزش کرافتینگ، ساخت ابزار آلات

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت ابزار آلات شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات 1 Pickaxes Sticks & Other برای کندن زمین و سنگ ها 2 Axes Sticks & Other برای کندن تنه ی درختان 3 Shovels Sticks & Other برای کندن خاک و شن 4 Hoes Sticks & Other برای شخم زدن خاک 5 Fishing Rod Sticks & String برای ماهیگیری 6 Flint & Steel Iron Ingot & Flint فندک 7 Compass Iron Ingots & Redstone قطب نما 8 Clock Gold Ingots & Redstone ساعت 9 Bucket Iron Ingots سطل 10…ادامه مطلب