آموزش کرافتینگ، ساخت ابزار آلات

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت ابزار آلات
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
۱ Pickaxes Sticks & Other craft_pick برای کندن زمین و سنگ ها
۲ Axes Sticks & Other craft_axe برای کندن تنه ی درختان
۳ Shovels Sticks & Other craft_shovel برای کندن خاک و شن
۴ Hoes Sticks & Other craft_hoe برای شخم زدن خاک
۵ Fishing Rod Sticks & String craft_fishingrod برای ماهیگیری
۶ Flint & Steel Iron Ingot & Flint craft_flintandsteel فندک
۷ Compass Iron Ingots & Redstone craft_compass قطب نما
۸ Clock Gold Ingots & Redstone craft_clock ساعت
۹ Bucket Iron Ingots craft_bucket (1) سطل
۱۰ Shears Iron Ingots craft_shears

قیچی پشم زنی