آموزش کرافتینگ، ساخت ابزار آلات

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت ابزار آلات
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
1 Pickaxes Sticks & Other craft_pick برای کندن زمین و سنگ ها
2 Axes Sticks & Other craft_axe برای کندن تنه ی درختان
3 Shovels Sticks & Other craft_shovel برای کندن خاک و شن
4 Hoes Sticks & Other craft_hoe برای شخم زدن خاک
5 Fishing Rod Sticks & String craft_fishingrod برای ماهیگیری
6 Flint & Steel Iron Ingot & Flint craft_flintandsteel فندک
7 Compass Iron Ingots & Redstone craft_compass قطب نما
8 Clock Gold Ingots & Redstone craft_clock ساعت
9 Bucket Iron Ingots craft_bucket (1) سطل
10 Shears Iron Ingots craft_shears

قیچی پشم زنی