آموزش کرافتینگ، ساخت وسایل مکانیزم

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل مکانیزم شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات 1 Pressure Plate Wooden Planks or Stone دکمه فشاری 2 Trapdoor Wooden Planks تله چوبی 3 Fence Gate Wooden Planks & Sticks دروازه چوبی 4 Button Stone or Wooden Planks دکمه دیواری 5 Lever Stick & Cobblestone دکمه اهرمی 6 Redstone Repeater Stone & Redstone & Red Torch انتقال دهنده و تکرار کننده 7 Redstone Torch Redstone & Stick مشعل رد استون 8 Jukebox Wooden Planks & Diamond پخش کننده آهنگ 9 Dispenser Cobblestone & Bow & Redstone…ادامه مطلب