آموزش کرافتینگ، ساخت وسایل مکانیزم

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت وسایل مکانیزم شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات ۱ Pressure Plate Wooden Planks or Stone دکمه فشاری ۲ Trapdoor Wooden Planks تله چوبی ۳ Fence Gate Wooden Planks & Sticks دروازه چوبی ۴ Button Stone or Wooden Planks دکمه دیواری ۵ Lever Stick & Cobblestone دکمه اهرمی ۶ Redstone Repeater Stone & Redstone & Red Torch انتقال دهنده و تکرار کننده ۷ Redstone Torch Redstone & Stick مشعل رد استون ۸ Jukebox Wooden Planks & Diamond پخش کننده آهنگ ۹ Dispenser Cobblestone & Bow & Redstone…ادامه مطلب