آموزش کرافتینگ، ساخت اولیه

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت اولیه شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات 1 Wooden Planks Wood ماده اولیه ساخت و ساز 2 Sticks Wooden Planks مورد استفاده برای سلاح، مشعل … 3 Torches Coal & Stick نور دهی و ذوب یخ و برف 4 Crafting Table Wooden Planks میز ساخت و ساز 5 Furnace Cobblestone برای پخت و پز 6 Chest Wooden Planks برای نگهداری وسایل 7 Ladders Sticks برای بالا رفتن از دیوار 8 Fence Sticks & Wooden Planks حصار و نرده 9 Boat Wooden Planks قایق 10 Wooden Slabs…ادامه مطلب