آموزش کرافتینگ، ساخت اولیه

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت اولیه
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
1 Wooden Planks Wood craft_wood ماده اولیه ساخت و ساز
2 Sticks Wooden Planks craft_stick مورد استفاده برای سلاح، مشعل …
3 Torches Coal & Stick craft_torch نور دهی و ذوب یخ و برف
4 Crafting Table Wooden Planks craft_workbench (1) میز ساخت و ساز
5 Furnace Cobblestone craft_furnace برای پخت و پز
6 Chest Wooden Planks craft_chest برای نگهداری وسایل
7 Ladders Sticks new_craft_ladder برای بالا رفتن از دیوار
8 Fence Sticks & Wooden Planks craft_fence حصار و نرده
9 Boat Wooden Planks craft_boat قایق
10 Wooden Slabs Wooden Planks craft_woodenslabs ایجاد نیم بلوک
11 Stone Slabs Stone or Brick or … craft_stoneslabs ایجاد نیم بلوک
12 Sign Wooden Planks & Stick craft_sign_new نمایش متن و علائم
13 Doors Wooden Planks or Iron Ingots craft_doors درب