آموزش کرافتینگ، ساخت اولیه

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت اولیه
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
۱ Wooden Planks Wood craft_wood ماده اولیه ساخت و ساز
۲ Sticks Wooden Planks craft_stick مورد استفاده برای سلاح، مشعل …
۳ Torches Coal & Stick craft_torch نور دهی و ذوب یخ و برف
۴ Crafting Table Wooden Planks craft_workbench (1) میز ساخت و ساز
۵ Furnace Cobblestone craft_furnace برای پخت و پز
۶ Chest Wooden Planks craft_chest برای نگهداری وسایل
۷ Ladders Sticks new_craft_ladder برای بالا رفتن از دیوار
۸ Fence Sticks & Wooden Planks craft_fence حصار و نرده
۹ Boat Wooden Planks craft_boat قایق
۱۰ Wooden Slabs Wooden Planks craft_woodenslabs ایجاد نیم بلوک
۱۱ Stone Slabs Stone or Brick or … craft_stoneslabs ایجاد نیم بلوک
۱۲ Sign Wooden Planks & Stick craft_sign_new نمایش متن و علائم
۱۳ Doors Wooden Planks or Iron Ingots craft_doors درب