آموزش کرافتینگ، ساخت اولیه

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت اولیه شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات ۱ Wooden Planks Wood ماده اولیه ساخت و ساز ۲ Sticks Wooden Planks مورد استفاده برای سلاح، مشعل … ۳ Torches Coal & Stick نور دهی و ذوب یخ و برف ۴ Crafting Table Wooden Planks میز ساخت و ساز ۵ Furnace Cobblestone برای پخت و پز ۶ Chest Wooden Planks برای نگهداری وسایل ۷ Ladders Sticks برای بالا رفتن از دیوار ۸ Fence Sticks & Wooden Planks حصار و نرده ۹ Boat Wooden Planks قایق ۱۰ Wooden Slabs…ادامه مطلب