آموزش کرافتینگ، ساخت بلاک ها

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت بلوک ها شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات 1 Glowstone Glowstone Dust منبع نور 2 Snow Block Snowballs بلوک برف 3 TNT Gunpowder & Sand مواد منفجره 4 Clay Block Clay بلوک خاک رس 5 Brick Block Clay Bricks بلوک آجر  6 Bookshelf Wooden Planks & Book کتابخانه  7 Sandstone Block Sand مصالح ساختمانی  8 Smooth Sandstone Sandstone Block مصالح ساختمانی 9 Decorative Sandstone Sandstone Slabs مصالح ساختمانی 10 Note Block Wooden Planks & Redstone پخش صدا 11 Jack-O Lantern Pumpkin & Torch منبع نور 12…ادامه مطلب