آموزش کرافتینگ، ساخت بلاک ها

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت بلوک ها شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات ۱ Glowstone Glowstone Dust منبع نور ۲ Snow Block Snowballs بلوک برف ۳ TNT Gunpowder & Sand مواد منفجره ۴ Clay Block Clay بلوک خاک رس ۵ Brick Block Clay Bricks بلوک آجر  ۶ Bookshelf Wooden Planks & Book کتابخانه  ۷ Sandstone Block Sand مصالح ساختمانی  ۸ Smooth Sandstone Sandstone Block مصالح ساختمانی ۹ Decorative Sandstone Sandstone Slabs مصالح ساختمانی ۱۰ Note Block Wooden Planks & Redstone پخش صدا ۱۱ Jack-O Lantern Pumpkin & Torch منبع نور ۱۲…ادامه مطلب